Logo SP Człopa
Szkoła Podstawowa w Człopie

Witaj szkoło!

1 września 2022r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Po zakończonej pandemii, mogliśmy się spotkać w pełnym składzie.

Witaj szkoło!

Pani Dyrektor, Wiesława Sieczka, przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli i gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Pana Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Jerzego Bekkera, Wiceburmistrza Panią Joannę Jastrzębowską, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Zbigniewa Tymeckiego, Przewodniczącą Komisji Oświaty Panią Reginę Cieślak, Skarbnika MiG p. Zofię Wach, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Izabelę Głodowską, Inspektora ds. oświaty p. Bożenę Olejnik, ks. Mariusza Kałasa oraz kierowników jednostek samorządowych z Gminy Człopa.  Następnie Pani Dyrektor omówiła organizację pracy szkoły, przedstawiła nowych nauczycieli: p. Piotra Starzyńskiego i p. Edytę Templin. Nauczycielki, które w  czasie wakacji uzyskały kolejny stopień awansu zawodowego: p. D. Biernacka, p. K. Nowak i A. Świerek odebrały akty nadania wyższych stopni. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie Pana Burmistrza i wręczenie stypendiów naukowych Bartłomiejowi Witczakowi i Mikołajowi Rakowskiego, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym. Po zaśpiewaniu hymnu szkoły, rozeszliśmy się do klas na spotkania z wychowawcami.